RISE - łatwy start Twojej firmy

Jak założyć firmę

Krajowy Rejestr Sądowy - KRS

Krajowy Rejestr Sądowy działa od dnia 1 stycznia 2001 r.

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych

Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/

Wróć do spisu treści


RISE Wirtualne Biuro Spółka z o.o.
ul.Królewska 65a/1
Kraków 30-081

tel: +48 12 378 42 67
tel/fax +48 12 431 21 85
biuro@rise.com.pl

NIP: 6772364001
REGON: 122421810
KRS: 398120
Kapitał: 50.000 PLN
Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział KRS

Mapa Strony

O nas

W sieci