RISE - łatwy start Twojej firmy

 

Umowa o podwójnym opodatkowaniu

 

Sposób opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą wynika w postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, którą Polska zawarła z danym państwem, a w przypadku braku takiej umowy zgodnie z obowiązującą ustawą.  Oznacza to, że dochody osiągane za granicą nie mogą być opodatkowane podwójnie tzn.  jednocześnie w Polsce i zagranicą.

Zgodnie z ogólną  zasadą, określoną w tych umowach  wynagrodzenie z tytułu pracy najemnej wykonywanej przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie.

 

Do obliczenia podatku od dochodu uzyskanego za granicą wyróżniamy dwie metody:

  1. metoda wyłączenia z progresją

              dochód osiągnięty w drugim państwie zostaje zwolniony  z opodatkowania w Polsce.

Metodę tę stosuje się w :

Albania, Austria , Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania , Estonia, Francja, Grecja, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Wielką Brytania i Północna Irlandia, Włochy.

 

  1. metoda odliczenia  proporcjonalnego

od sumy dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą podatnik potrąca od polskiego podatku kwotę  równą podatkowi zapłaconemu za granicą.

Metodę tę stosuje się w :

            Finlandia, Holandia, Islandia, Kazachstan, Rosja i Stany Zjednoczone.

 

WYKAZ I TEKSTY UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741


RISE Wirtualne Biuro Spółka z o.o.
ul.Królewska 65a/1
Kraków 30-081

tel: +48 12 378 42 67
tel/fax +48 12 431 21 85
biuro@rise.com.pl

NIP: 6772364001
REGON: 122421810
KRS: 398120
Kapitał: 50.000 PLN
Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział KRS

Mapa Strony

O nas

W sieci