Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zasad korzystania, polityki prywatności i polityki plików cookie

Účetnictví obsluha

Přebírajíc organizování účetního oddělení umožňujeme Vám se soustředit na stratégii. Měsíční, čtvrtletní a roční daňová přiznání, běžné účetní operace a výkaznictví jsou naši povinnosti realizované Vašim jménem. Nabízíme:

 • vedení plného účetnictví v našich místnostech, na našim zařízení a programovém vybavení
 • úplnou účetní obsluhu v místnostech, na zařízení a programovém vybavení Klientů
 • úpravu účetních nedoplatků
 • organizování systému účetnictví pro nově vznikající firmy
 • vedení daňové knihy příjmů a výdajů,
 • vedení evidence příjmů (paušál),
 • pro každou z výše uvedených forem účetní nebo daňové evidence – vedení evidence pro účely DPH
 • zpracování měsíčních daňových přiznání a statistických zpráv
 • zpracování analýz pro představenstvo
 • zpracování zpráv v souladu se standardy přijatými Klientem
 • pomoc v případě provádění daňových kontroli a auditu
 • doprovod a spolupráce s Klientem při vyřizování úředních záležitostí
 • zpracování podnikové účtové osnovy a politiky účetnictví.

Kádrová obsluha

 • vyhotovení výplatního lístku,
 • vyhotovení kartoték pracovní mzdy,
 • vyúčtování daně z příjmu od zaměstnanců,
 • vyhotovení zpráv pro Hlavní statistický úřad GUS
 • personální obsluha
 • vyhotovení výplatních lístků, zúčtování sociální pojišťovny ZUS, přiznání PIT-4 a ZUS.

Cenik

KPiR
 • 1-10 zápisů
 • 11-50 zápisů
 • 51-100 zápisů
 • 101-150 zápisů
 • 151-200 zápisů
 • nad 200
netto měsíc
Úplné účetnictví
 • 1 – 25 zápisů
 • 26 – 50 zápisů
 • 51 – 100 zápisů
 • 101 – 200 zápisů
 • 201 – 300 zápisů
 • nad 300
netto měsíc

Ceník kádrových služeb

Mzdy

výplatní lístek , PIT-4R,
PIT-11, PIT-40,
DRA ZUS, RMUA

Kádry

pracovní smlouvy,
osvědčení o zaměstnání,
potvrzení, poukazy k vyšetření,
složky personálních údajů.

e-office

Zvlášť pro nás zpracován program pro řízení kanceláře Vám umožní přímý přístup ke kanceláři bez odcházení z domu nebo během služební cesty nebo prostě když jste pryč z kanceláře.

Ke všemu máte přístup prostřednictvím přívětivé internetové stránky bez nutnosti instalování jakýchkoliv programů.

Demo