Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zasad korzystania, polityki prywatności i polityki plików cookie

Spółki offshore i onshore

Rozwiązanie idealne dla firm prowadzących działalność na szerszą skalę. Dogodne warunki podatkowe, uproszczona sprawozdawczość to tylko niektóre z licznych korzyści spółek offshore.

Podstawowe cele spółek offshore i onshore

 • Handel międzynarodowy – jako centrum biznesu, transakcji handlowych, logistycznych
 • Holding – jako skuteczne narzędzie do przekazywania dywidend i zysków z dochodów kapitałowych
 • Akumulacja gromadzenia dochodów z własności intelektualnej – dzięki sprzedaży praw do wartości niematerialnych i prawnych
 • Finansowanie firm – zarządzanie funduszami poprzez instrumenty finansowe
 • Zarządzanie aktywami – fundusze, fundacje
 • Inne – świadczenie usług, inwestycje w papiery wartościowe, rejestracja statków, działalność bankowa i ubezpieczeniowa

Spółki offshore – kluczowe elementy

 • Podatki – jurysdykcje offshore zazwyczaj zapewniają zwolnienie z podatku przy spełnieniu pewnych warunków (np. brak handlu w jurysdykcji offshore),
 • Ochrona aktywów – np. w celu odseparowania inwestycji wysokiego ryzyka od innych bardziej bezpiecznych przedsięwzięć, aby zapewnić przeniesienie aktywów dla następnego pokolenia w sposób skuteczny i dyskretny,
 • Uproszczona sprawozdawczość – mniejsze wymogi w zakresie sprawozdawczości (w zależności od danej jurysdykcji) – np. brak wymogów składania sprawozdań finansowych lub prowadzenia, audytu i składania sprawozdań finansowych,
 • Ochrona prywatności – np. nominowanych dyrektorów i funkcjonariuszy spółek, łatwość zbywania akcji na okaziciela,
 • Poufność – dane właścicieli / akcjonariuszy / dyrektorów nie są częścią publicznej dokumentacji,
 • Niskie wymagania co do kapitału – zazwyczaj nie ma wymogu co do minimalnego wpłaconego kapitału oraz kwota kapitału zakładowego może być ustalana swobodnie,
 • Przykłady: Wyspy Dziewicze, Seszele, Belize, Panama.

Spółki onshore – kluczowe elementy

 • Przejrzystość – publiczny rejestr spółek, dane akcjonariuszy / dyrektorów / siedziba statutową są przeważnie publicznie dostępne – zazwyczaj dostępne również przez Internet;
 • Rozbudowana sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zwykle zaleca się podmiotom, które realizują inwestycje międzynarodowe;
 • Bardzo stabilne środowisko prawne, w tym ochrona inwestycji;
 • Reputacja i prestiż – własność spółek onshore jest postrzegana jako prestiżowa wobec partnerów biznesowych
 • Koszty założenia ceny i koszty bieżące spółki onshore są zgodne ze sposobem w jaki są zwykle używane;
 • Przykłady: Holandia, Cypr, Malta

Jak zakładamy spółki offshore?

 • 1
  Wybierz kraj i podaj nam niezbędne dane
 • 2
  Podpisz niezbędne dokumenty w naszym biurze
 • 3
  Zarejestrujemy spółkę w wybranym przez Ciebie państwie
 • 4
  Rozpocznij działalność