Kancelárie vždy v dobrých lokalizáciách!

Starostlivo volíme naše kancelárie. Vieme aký je dôležitý čas a komfort práce.

  • Naše kancelárie sú vždy plne vybavené všetkým zariadením, ktoré potrebujete v kancelárii.
  • Neúčtujeme klientovi každý vytlačený list. Sme seriózni!
  • Vždy máme vlastné konferenčné siene a pracoviska k našej výhradnej dispozícii. Nevypožičiame ich od správcu budovy!
  • K naším kanceláriám v centre mesta sa vždy ľahko dostanete.

Dbáme na to, aby ste mali vždy miesto na zaparkovanie. Čas sú peniaze!!

Profesionalizmus

Zakládame si na akosti a solidnosti ponúkaných služieb, ktorých rozsah sa stále zväčšuje. Pri vedení nášho podniku nie je pre nás najdôležitější zisk, no predovšetkým čestné a transparentné zásady v súčinnosti tak s klientmi, ako aj s konkurenciou. Tiež ochotne nadväzujeme spoluprácu s inými firmami. Množstvo stálych klientov a história našej činnosti je to naše najlepšie odporúčanie.

Skúseností

Naša firma existuje na trhu už od roka 2003, čo nám umožnilo shromaždiť bohaté skúseností a zabezpečiť plný profesionalizmus poskytovaných služieb. Ako jední medzi prvými sme zavedli tento inovačný produkt , promujúc ho jako pomocný a výnimočne účinný pre veľku skupinu podnikateľov čeliacím voľbe registrovania sídla svojej firmy.

Bezpečnosť

  • Miestností poskytujeme dlhodobo, čo Vám poskytuje pocit bezpečnosti a predovšetkým istotu, že Vám nikto bezdôvodne nevypovie nájomnú zmluvu a nespôsobí Vám dodatočné náklady.
  • Disponujeme programom, zvlášť pre nás spracovaným, ktorý je vhodne prispôsobený našim potrebám. Program riadí korešpondenciu, identifikuje klientov a zlepšuje kancelársku prácu. Program umožní Vám riadiť vlastnú kanceláriu dialkovo prostredníctvom internetovej stránky.

Naše myšlenka Virtuální kanceláře

Virtuální kanceláře jež nabízíme je komplexní řešení tak pro osoby plánující zřízeení firmy jako i pro podnikatele bez hrazení velkých nákladů.

Virtuální kanceláře je nejen kancelář a profesionální sekretářská obsluha firmy. Naše nabídka Vám pomůže zahájit hospodářskou činnost, a také získat nezbytné poradenství a pomoc při zavádění Vašich služeb na trh.

Naše nabídka je nejen skvělá lokalizace pro Vaši Firmu v centru Krakova. Naším cílem je vybudování vzájemné důvěry a jistoty že Vaše firma má příměřenou podporu a poradenskou péči.

Naši právnici Vám pomohou při zřízení nové firmy, koupí stavajícího závodu nebo nemovitosti. Naši finanční poradci Vám pomohou při zpracování vhodného business plánu nebo jednáních aby Váš projekt mohl být splněn.