Korzystanie z serwisu oznacza akceptację zasad korzystania, polityki prywatności i polityki plików cookie

Účtovná obsluha

Preberajúc organizovanie účtovného oddelenia umožňujeme Vám sa sústrediť na stratégii. Mesačné, štvorročné a ročné daňové priznania, bežné účtovné operácie a výkazníctvo je to naša povinnosť realizovaná vo Vašom mene. Ponukame:

 • vedenie plného účtovníctva v našich miestnosťach, na našom zariadení a programovom vybavení
 • úplnu účtovnú obsluhu v miestnosťach, na zariadení a programovom vybavení Klientov
 • úpravu účtovných nedoplatkov
 • organizovanie systému účtovníctva pre novo vznikajúce firmy,
 • vedenie daňovej knihy príjmov a výdavkov,
 • vedenie evidencie príjmov (paušál),
 • pre každú z vyššie uvedených foriem účtovnej alebo daňovej evidencie – vedenie evidencie pre účely DPH
 • spracovanie mesačných daňových priznaní a štatistických správ
 • spracovanie analýz pre predstavenstvo
 • spracovanie správ v súlade so štandardmi prijatými Klientom
 • pomoc v prípade vykonávania daňových kontroli a auditu
 • doprovod a spolupráca s Klientom pri vybavovaní úradných záležitostí
 • spracovanie podnikovej účtovej osnovy a politiky účtovníctva.

Kádrová obsluha

 • vyhotovenie výplatného lístka,
 • vyhotovenie kartoték pracovnej mzdy,
 • vyúčtovanie dane z príjmu od zamestnancov,
 • vyhotovenie správ pre Hlavný štatistický úrad GUS,
 • personálna obsluha
 • vyhotovenie výplatných lístkov, zúčtovanie sociálnej poisťovni ZUS, priznania PIT-4 a ZUS.

Cenník

KPiR
 • 1-10 zápisov
 • 11-50 zápisov
 • 51-100 zápisov
 • 101-150 zápisov
 • 151-200 zápisov
 • vyššie ako 200
netto mesiac
Úplne účtovníctvo
 • 1 – 25 zápisov
 • 26 – 50 zápisov
 • 51 – 100 zápisov
 • 101 – 200 zápisov
 • 201 – 300 zápisov
 • vyššie ako 300
netto mesiac

Cenník kádrových služieb

Mzdy

výplatný lístok, PIT-4R, PIT-11, PIT-40,
DRA ZUS, RMUA

Kádre

pracovné zmluvy,
osvedčenia o zamestnaní,
potvrdenia, poukazy
na vyšetrenia,
zložky personálnych údajov

e-office

Zvlášť pre nás spracovaný program pre riadenie kancelárie Vám umožní priamý prístup ku kancelárii bez odchádzania z domu alebo počas služobnej cesty alebo ak ste sa vzdialili z kancelárie.

Ke všetkemu máte prístup prostredníctvom prívetivej internetovej stránky bez nutnosti inštalovania akýchkoľvek programov.

Demo.